Решение на Съда (първи състав) от 28 октомври 1982 г. # Antonio Giannini срещу Комисия на Европейските общности. # Дело 265/81. TITJUR Giannini/Комисия