Zadeva T-75/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 21. januarja 2016 – Rod Leichtmetallräder/UUNT – Rodi TR (ROD) (Znamka Skupnosti — Postopek za ugotovitev ničnosti — Figurativna znamka Skupnosti ROD — Prejšnji nacionalni figurativni znamki RODI — Relativni razlog za zavrnitev — Verjetnost zmede — Člen 8(1)(b) in člen 53(1)(a) Uredbe (ES) št. 207/2009 — Prejšnji postopek z ugovorom — Pravilo 39(3) Uredbe (ES) št. 2868/95)