Kohtuasi T-75/15: Üldkohtu 21. jaanuari 2016. aasta otsus – Rod Leichtmetallräder versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Rodi TR (ROD) (Ühenduse kaubamärk — Kehtetuks tunnistamise menetlus — Ühenduse kujutismärk ROD — Varasemad siseriiklikud kujutismärgid RODI — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b ja artikli 53 lõike 1 punkt a — Varasem vastulausemenetlus — Määruse (EÜ) nr 2868/95 eeskirja 39 lõige 3)