Потвърждение за получаване на жалба с референтен номер CHAP (2015) 2880