Решение 2006/482/ОВППС на Съвета от 10 април 2006 година за сключване на Споразумение между Европейския съюз и Република Турция за създаването на рамка за участието на Република Турция в операциите на Европейския съюз за управление на кризи$