Решение (ЕС) 2016/350 на Съвета от 25 февруари 2016 година за сключване на Договореността между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария относно реда и условията за нейното участие в Европейската служба за подкрепа в областта на убежището