Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/393 на Комисията от 17 март 2016 година за определяне на коефициента на разпределение за количествата, за които се отнасят подадените от 1 до 7 март 2016 г. заявления за права на внос в рамките на тарифните квоти, открити по силата на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2078 за птиче месо с произход от Украйна