PROPCELEX Решение на Комисията от 12 юли 1983 година за определяне на методите за сътрудничество между Европейската икономическа общност и Международната комисия по гражданско състояние