Решение на Съвета от 30 май 2005 година за одобряване на присъединяването на Европейската общност към Международната конвенция за закрила на новите сортове растения, преразгледана в Женева на 19 март 1991 година PROPCELEX