Заключение на генералния адвокат M. Bobek, представено на 9 юни 2016 г.$