Opinia rzecznika generalnego N. Wahla przedstawiona w dniu 9 czerwca 2016 r.