Προτάσεις του γενικού εισαγγελέα N. Wahl της 9ης Ιουνίου 2016.$