Stanovisko generálního advokáta N. Wahla přednesené dne 9. června 2016$