Решение на Съвета от 10 май 1999 година относно договореностите за засилено сътрудничество между Европейския съюз и Западноевропейския съюз$