Заключение на генералния адвокат Reischl представено на4 май 1982 г. # Френска република, Италианска република и Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия срещу Комисия на Европейските общности. # Съединени дела 188 до 190/80. Франция и др./Комисия TITJUR