Дело T-276/13: Решение на Общия съд от 9 юни 2016 г. — Growth Energy и Renewable Fuels Association/Съвет (Дъмпинг — Внос на биоетанол с произход от Съединените щати — Окончателно антидъмпингово мито — Жалба за отмяна — Сдружение — Липса на пряко засягане на членовете — Недопустимост — Антидъмпингово мито за цялата страна — Индивидуално третиране — Представителна извадка — Право на защита — Недопускане на дискриминация — Задължение за полагане на грижа)