Определение на Съда (четвърти състав) от 9 декември 1999 г.