Klausimas raštu E-011786/11 Monika Flašíková Beňová (S&D) Komisijai. Pabėgėlių vaikų ir prieglobsčio prašytojų sulaikymas