Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да се заеме от името на Европейския съюз по време на втората среща на министрите на Споразумението от Бон по отношение на Стратегическия план за действие по Споразумението от Бон (СПДСБ) за периода 2019—2025 г., приложен към Декларацията на министрите, и по отношение на Декларацията на министрите