Bosmans/Комисия TITJUR Решение на Съда (втори състав) от 8 юли 1982 г. # Robert Bosmans срещу Комисия на Европейските общности. # Длъжностно лице. # Дело 189/81.