Дело T-560/15 P: Решение на Общия съд от 6 юли 2016 г. — LM/Комисия (Обжалване — Публична служба — Длъжностни лица — Наследствена пенсия — Членове 18 и 27 от приложение VIII към Правилника — Член 25 от Хартата на основните права — Право на бившия съпруг на починалото длъжностно лице — Задължение за издръжка в тежест на починалото длъжностно лице)