Писмен въпрос P-4826/06, зададен от Sharon Bowles (ALDE) на Комисията. Red diesel