Smernice o usklajenih informacijah, povezanih z zagotavljanjem nujne zdravstvene pomoči . Priloga VIII k uredbi CLP