Zvláštní zpráva č. 24/2015 – „Boj s podvody v oblasti DPH v rámci Společenství: jsou nutná další opatření“