Директива 2006/104/ЕО на Съвета от 20 ноември 2006 година за адаптиране на определени директиви в областта на земеделието (ветеринарно и фитосанитарно законодателство) поради присъединяването на България и Румъния PROPCELEX