Писмен въпрос E-008366/11 Nikolaos Chountis (GUE/NGL) до Съвета. Новата сграда на Европейския съвет