Регламент (ЕО) № 738/94 на Комисията от 30 март 1994 година за определяне на някои правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 520/94 на Съвета, създаващ процедура на Общността за управление на количествените квоти