Заключение на генералния адвокат Cosmas представено на30 ноември 1999 г.