Писмен въпрос E-6683/10 Seán Kelly (PPE) до Комисията. Отношения между ЕС и Южноафриканската общност за развитие (SADC)