Дело T-732/15 R II: Определение на председателя на Общия съд от 13 юни 2016 г. — ICA Laboratories и др./Комисия (Обезпечително производство — Околна среда — Защита на потребителите — Регламент, определящ максимално допустимите граници на остатъчни вещества за гуазатин — Молба за спиране на изпълнението — Нова молба — Липса на нови факти — Липса на неотложност)