Решение на Съда (десети състав) от 25 февруари 2016 г.