2017 m. birželio 30 d. Komisijos sprendimas (ES) 2017/1441 dėl pagalbos schemos „Pagalbos pieno gamintojams schema“ (Nr. SA.45447 (2016/C) (ex 2016/N)), apie kurią pranešė Lenkija (pranešta dokumentu Nr. C(2017) 4359)$