/* */

Регламент (ЕИО) № 2018/93 на Съвета от 30 юни 1993 година относно предаването на статистически данни за улова и риболовната дейност от държавите-членки, които извършват риболов в северозападната част на Атлантическия океан