Регламент (ЕИО) № 2882/83 на Комисията от 13 октомври 1983 година относно класирането на стоки в подпозиция № 97.04 C от Общата митническа тарифа PROPCELEX