TITJUR Geist/Комисия Решение на Съда (трети състав) от 6 юли 1983 г. # Jean-Jacques Geist срещу Комисия на Европейските общности. # Длъжностно лице - Иск за отмяна - Обявяване на свободна длъжност . # Дело 117/81.