Mål C-29/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Landgericht Stralsund (Tyskland) den 18 januari 2016 – HanseYachts AG mot Port D’Hiver Yachting SARL, Société Maritime Côte D’Azur, Compagnie Generali IARD SA