Vec C-29/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Stralsund (Nemecko) 18. januára 2016 – HanseYachts AG/Port D’Hiver Yachting SARL, Société Maritime Côte D’Azur, Compagnie Generali IARD SA