Predmet C-29/16: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 18. siječnja 2016. uputio Landgericht Stralsund (Njemačka) – HanseYachts AG protiv Port D’Hiver Yachting SARL, Société Maritime Côte D’Azur, Compagnie Generali IARD SA