Kohtuasi C-29/16: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Landgericht Stralsund (Saksamaa) 18. jaanuaril 2016 – HanseYachts AG versus Port D’Hiver Yachting SARL, Société Maritime Côte D’Azur, Compagnie Generali IARD SA