Klöckner-Werke/Комисия TITJUR Решение на Съда (четвърти състав) от 14 декември 1983 г. # Klöckner-Werke AG срещу Комисия на Европейските общности. # Квоти за производство. # Дело 263/82.