Predlog SKLEP SVETA o stališču, ki se v imenu Evropske unije sprejme v Skupnem odboru EGP glede spremembe Priloge IV (Energetika) k Sporazumu EGP [32017R1485 – Smernice za obratovanje sistema za prenos električne energije „ETS“ – „SOGL“]