Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen IV (Energia) muuttamiseen [32017R1485 – Sähkön siirtoverkon käyttöä koskevat suuntaviivat]