Decyzja Komisji z dnia 16 grudnia 1997 r. w sprawie wykazu zakładów w Federalnej Republice Jugosławii, które otrzymały zezwolenie na przywóz świeżego mięsa do WspólnotyTekst mający znaczenie dla EOG