98/8/EY: Komission päätös, tehty 16 päivänä joulukuuta 1997, luettelosta Jugoslavian liittotasavallan laitoksista, joista tuoreen lihan tuonti yhteisöön sallitaan (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)