98/8/EF: Kommissionens beslutning af 16. december 1997 om listen over de virksomheder i Forbundsrepublikken Jugoslavien, der er godkendt til indførsel af fersk kød til Fællesskabet (EØS-relevant tekst)