Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/1173 av den 4 juni 2020 om ändring av förordning (EU) 2016/1036 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen och förordning (EU) 2016/1037 om skydd mot subventionerad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen vad gäller längden på perioden för utlämnande av uppgifter på förhand