Решение (ЕС) 2016/1600 на Европейския парламент от 28 април 2016 година относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие ENIAC за финансовата 2014 година