Писмен въпрос E-1499/05, зададен от Marie-Line Reynaud (PSE) на Комисията. Counterfeit euro notes