Sammanfattning av kommissionens beslut av den 28 maj 2014 om att förklara en koncentration förenlig med den inre marknaden och EES-avtalet (Ärende M.6992 – Hutchison 3G UK/Telefónica Ireland) [delgivet med nr C(2014) 3561 final] Text av betydelse för EES