Samenvatting van het besluit van de Commissie van 28 mei 2014 waarbij een concentratie verenigbaar wordt verklaard met de interne markt en de EER-overeenkomst (Zaak M.6992 — Hutchison 3G UK/Telefónica Ireland) (Kennisgeving geschied onder nummer C(2014) 3561 final) Voor de EER relevante tekst